Hírlevél feliratkozás

Fórum

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
ÁSZF

 

1.        Általános tájékoztatás:

1.1.         A weboldalt a Cg.: 07-09-015428 cégjegyzékszámú 24/7 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 1/13.) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

Székhely: 8000 Székesfehérvár Bártfai u. 1/13.

Képviselő: Galambos Dániel

Nyilvántartási szám: Cg.: 07-09-015428

Adószám: 14526167-2-07

E-mail: galambos@webnyeremeny.hu

1.2.    A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.3.            A weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

1.4.            A www.webnyeremeny.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért és különösen a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

 

2.        Szerzői jogvédelem:

2.1.            A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult, azonban a nem a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező logó (ábra), továbbá a grafikai megoldások szerzői jogi, illetve védjegyjogosultja kizárólag a jogtulajdonosok, a felhasználásra engedélyt ebben az esetben a tulajdonostól kell kérni.

2.2.            A weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.
A weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén – a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásakor is – meg kell felelnie többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény, és a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. A Szolgáltató engedélye nélkül az oldal bármely alkotóeleme online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

2.3.            A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

 

3.        A honlap használatának feltételei:

3.1.            A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött.

3.2.            A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

3.3.            A weboldalon a többletszolgáltatások regisztrációval érhetőek el. A regisztráció során a bejelentkező személy „Felhasználó”-vá válik. A regisztrációval egyidejűleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ában rögzített kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltató tájékoztatást ad, a weboldalra felhasználóként (továbbiakban: Felhasználó) bejelentkezett természetes személy részére a személyes adatainak kezeléséről, valamint a személyes adatok kezelésének lehetőségéről és ahhoz történő önkéntes hozzájárulásról.

3.3.5 Megkérjük tisztelt fórum látogatóinkat, hogy a fórumba kizárólag olyan dolgokat írjanak, ami nem sért jogot.

3.4.            A regisztrációban 18 éven aluli személy nem vehet részt.

3.5.            A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte, és a személyes adatai kezelésével, továbbításával kapcsolatos tájékoztatást elolvasta és megértette, erre tekintettel ennek ismeretében hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

 

4.        Felelősség a szolgáltatásért:

4.1.            A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

4.2.            A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.3.            A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

 

5.        Adatvédelem:

5.1.            A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybevevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybevevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

5.2.            A Szolgáltató személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

5.3.            A Szolgáltató személyes adatok kezelése során kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatokat, az adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül, harmadik személynek nem adja ki.

 

6. Jogkövetkezmények:

6.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges - azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt - jogi lépéseket.
6.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az adatvédelmi tájékoztató ide kattintva érhető el.

 

Legfrissebb fórum hozzászólások

 
 • Nem csere-bere, hanem vásárlás

  MagdiCS

  Health&Beauty expo 03.09. Bp. Millenáris üveg csarnok. 2 db egész napos e- jegy féláron eladó 4 eft/ db

  Konyhakiállítás márc. 1-2-3. Bp. Sportaréna 2 db jegy féláron eladó 5 e Ft együtt a kettő.

 • Negatív tapasztalatok

  robbe77

  Erről az a cikk jut eszembe, hogy a csóri ember megnézte az ügyfélkapuján az orvosi beavatkozásokat és aszerint épp boncolták. :D

 • Kérdések és válaszok

  robbe77

  De legalább nem 24 órás a játék, mert akkor az első mondatod duplán szívás lenne. Ha valaki pótnyertes lesz, márpedig úgy látszik elég nagy rá a sansz, akkor nyilván megírják majd a blokkadatokat, vagy ha nem, akkor megkérdezed.
  De rejtély, hogy ha a kezedben van a blokk, amivel nyertél, mert épp most küldted be, azonnal kiírja a nyertességed, akkor utána mi történik a blokkal? Kidobják, mint a csokipapírt, hogy oké nyertem, nincs más dolgom? Vagy megijed attól, hogy bankszámlaszámot kell megadni? Oké, van bizonyos társadalmi réteg, akiknek jellemzően nincs is, de akkor is baromi sok a nem jelentkezett játékos szerintem.

 • Kérdések és válaszok

  FlyGuy

  Sportszelet:
  2 okból is sz.r az egész játék..
  1. simán megérne egy bírságot félretájékoztatás miatt, mert mindenhol óránkénti/60 percenkénti nyereményt hirdetnek, valójában pedig 600 percre sorsoltak 10 időpontot, több óra is eltelhet nyerő időpont nélkül.
  2. ne csodálkozzanak, hogy nem küldik be a nyertes blokkot, mert az értesítőben nincs adat a nyertes blokkról.
  Remélhetőleg a pótnyerteseknek is ilyen email megy ki, amiből semmi se derül ki :D

 • Ingyenes dolgok, vásárláshoz kötött ajándékok

  Gloria91

  *Intersparban

 • Ingyenes dolgok, vásárláshoz kötött ajándékok

  Gloria91

  03.07.-től Sparban:
  - 2 db Maggi termék mellé PárPerc csirke ízű instant tészta
  - 3 db Starbucks termék mellé bögre az ajándék

 • Nyereményjáték infók

  Gloria91

  03.07.-től: Penny - Milka, Győri Édes, Sport, 7days...stb. kártyacsippantós játék. (Akciós újság 7.oldal)

 • Kérdések és válaszok

  pityesz76

  Ecofamily/Henkel
  A vásárlást igazoló
  nyugtán/számlán egyértelműen, a pénztárgép általi megnevezés alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy mely tétel/tételek a Játékban részt vevő,megvásárolt termékek. Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott
  valamennyi adat maradéktalan és helyes megadása esetén érvényes  de hol adom meg a terméket?

 • Nem csere-bere, hanem vásárlás

  sze

  Dreher gyár látogatást vennék 😉😍🤩

 • Nyereményjáték infók

  Vágási Feri

  SuperShop: elég egy partnernél csippantani.

 • Negatív tapasztalatok

  sada

  Sokmindenre jó az az ügyfélkapu.
  Lehet időpontot foglalni.
  Ügyintézni.
  Ha vki a családból kórházba kerül, hamarabb látod a felhőben, mi történt vele a műtőben, mint felébredne. Persze csak akkor, ha ad hozzáférést.
  (pl. szülő, házastárs, gyerek,.)

 • Negatív tapasztalatok

  sada

  Vágási Feri
  Van egy okos fia, majd segít neki!

2022. március
H
K
Sz
Cs
P
Szo
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31